Τελευταία Νέα

Η εταιρεία Define Solutions Ltd είναι μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με κύριους πυλώνες δραστηριότητας την οργάνωση & την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και την είσοδο τους στην ψηφιακή τεχνολογία. Η δημιουργία της είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας ομάδας νέων ανθρώπων με πολύχρονη σταδιοδρομία στο χώρο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, των εφαρμογών πληροφορικής και ανάπτυξης & οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο λόγος ίδρυσής της είναι η ανάγκη για ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα μοντελοποιεί τις διαδικασίες λειτουργίας αυτών και θα δημιουργεί καλύτερες δομές και εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες τους, έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα εμποδίζει τη ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης και να την καθοδηγήσουμε με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην επίτευξη των στόχων της.

To 2009 η Define Solutions Ltd θέλοντας να εξυπηρετεί τους πελάτες της με συστηματικές και τυποποιημένες διαδικασίες πιστοποίησε το σύνολο των υπηρεσιών της με το πρότυπο ISO 9001:2008, ενώ το 2012 παραμένοντας πιστή στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της και θέλοντας να εξασφαλίσει την αξιοπιστία σε θέματα ασφάλειας διαχείρισης πληροφοριών, στα μάτια των πελατών της, πιστοποιήθηκε με το ISO 27001:2013. Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις αρχές της περιβαλλοντικής ευθύνης πιστοποίησε τη δραστηριότητα της με το Διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό ISO 14001:2004.

Σημαντικός σταθμός στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας αλλά και των δομών των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταποίηση στις νέες συνθήκες του ΕΠΑΝ. Το επενδυτικό σχέδιο ήταν ύψους 100.000€ και αφορούσε τον εκσυγχρονισμό των δομών και υποδομών, την ανάπτυξη λογισμικών εργαλείων, πλατφόρμα sms και πλατφόρμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και ολοκληρώθηκε το 2014.

define_presentation3

Το 2014, η εταιρεία μας μετεγκαταστάθηκε σε νέο χώρο, με καλύτερες κτιριακές υποδομές (και για ΑΜΕΑ), βελτιστοποιώντας το περιβάλλον εργασίας και τις απαιτήσεις για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα η μετεγκατάσταση παρέχει την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης με όλα τα μέσα δεδομένου ότι βρίσκεται σε κεντρικό κόμβο της Αττικής.