ΕΣΠΑ


ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ
ISO 22000 (HACCP), ISO 9001, Websites, Β' ΕΣΠΑ, Εστίαση - Τρόφιμα, Τελευταία Νέα
ΑΦΟΙ ΓΙΩΤΑΣ ΟΕ
Β' ΕΣΠΑ, Εστίαση - Τρόφιμα
MP ILLUMINATION CO
Εξωστρέφεια ΙΙ, Μεταποίηση
MY LAB
e-marketing, e-shops, ISO 9001, Εξωστρέφεια ΙΙ, Μεταποίηση
TZELALIS JEWELLERY
Εξωστρέφεια ΙΙ, Μεταποίηση
RDC
RDC
ISO 27001, ISO 9001, Εξωστρέφεια ΙΙ, Πληροφορική, Τελευταία Νέα
DQS HELLAS LTD
Εξωστρέφεια ΙΙ, Υπηρεσίες
SPIRIT INNOVATIONS SA
Διαφήμιση – Επικοινωνία, Εξωστρέφεια ΙΙ
ΛΥΡΙΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αποθεματικό, Εστίαση - Τρόφιμα