Θέσεις Εργασίας


Η εταιρεία Define Solutions Ltd, μια γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία συμβούλων, ζητάει λόγω επέκτασης δραστηριοτήτων:

Άτομο για την κάλυψη της θέσης της Γραμματείας Διοίκησης
Στέλεχος για την κάλυψη θέσεων Information Security Consultants
Στέλεχος για την κάλυψη θέσεων του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Στέλεχος για την κάλυψη θέσεων του Τμήματος Διαχειριστικών Συστημάτων και Πιστοποιήσεων

Όλα τα στελέχη πρέπει να διαθέτουν:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό πίεση
  • Ισχυρή προσωπικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης πελατολογίου
  • Επιθυμία εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και δυνατότητες ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο . Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.

defineteamwork