Πιστοποίηση ISO 9001:2008 – Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας


Το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001, είναι εφαρμόσιμο από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται.

Το ISO 9001 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσαρμοσμένο στις διαδικασίες / διεργασίες της κάθε επιχείρησης.

Οι βασικότερες αρχές του προτύπου είναι:

  • Η πελατοκεντρική του πολιτική, δηλαδή η στόχευση των διεργασιών της εταιρείας στις απαιτήσεις του πελάτη
  • Η εμπλοκή του προσωπικού σε όλα τα στάδια διεργασιών της εταιρείας
  • Η διαρκής βελτίωση των παρεχομένων από την επιχείρηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών

Με το πέρας εφαρμογής του ISO 9001:2008 η επιχείρηση θα έχει επιτύχει τους παρακάτω στόχους:

  • Την αποτελεσματική λειτουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο θα βοηθά στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και θα ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του
  • Την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλά και σταθερά επίπεδα ποιότητας
  • Την ανάπτυξη της επικοινωνίας και του ομαδικού πνεύματος εργασίας ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού μέσω της εμπλοκής του στις διάφορες διεργασίες του συστήματος
  • Τη σημαντική βελτίωση των εσωτερικών διεργασιών της επιχείρησης σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων της
  • Την αναγνώριση ευκαιριών για αναπροσαρμογή των εξόδων και αύξηση του εισοδήματος της επιχείρησης
  • Την εξασφάλιση του διεθνούς κύρους πιστοποιητικού ISO 9001:2008, το οποίο αποτελεί στα χέρια της διοίκησης ένα πολύ ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ (marketing tool) σε ότι αφορά προσέγγιση νέων πελατών, εξαγωγή προϊόντων στο εξωτερικό, διαφήμιση εταιρείας κτλ.

Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.