Πιστοποιήσεις


LIVING PROSPECTS LTD
ISO 14001, ISO 9001, Υπηρεσίες
I.E.N. SA
ISO 27001, ISO 9001, Υπηρεσίες
MEGA BROKERS SA
ISO 9001, Υπηρεσίες
HEALTHNET AE
ISO 27001, ISO 9001, Ιατρικές Υπηρεσίες – Προϊόντα
NARIMA IKE
ISO 9001, ΔΥ 8, Ιατρικές Υπηρεσίες – Προϊόντα
BTS MEDICAL
ISO 9001, Ιατρικές Υπηρεσίες – Προϊόντα
GLOBITY SERVICES
ISO 9001, Security, ΕΛΟΤ 1801 (OHSAS)
ALVADI
ISO 9001, Κατασκευές - Τεχνικές
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δημόσιοι Οργανισμοί, ΕΛΟΤ 1429