Πανταζής Κοντιμπάς


Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων για τα 4 πρώτα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Η Define Solutions Ltd., ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές για τις αναμενόμενες δράσεις των επομένων μηνών προκειμένου να προετοιμαστούν ορθά και να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιλεξιμότητας των επενδυτικών τους σχεδιών. Οι αναμενόμενες δράσεις που εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ είναι οι εξής: Η προκήρυξη του Β κύκλου των τεσσάρων […]