Εξωστρέφεια ΙΙ


RDC

Εξωστρέφεια ΙΙ Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα ΙI (εγκεκριμένο, Π/Υ 90.000 €) ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης της Πληροφορίας κατά […]


MP ILLUMINATION CO

Εξωστρέφεια ΙΙ Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα ΙI (εγκεκριμένο, Π/Υ 190.000 €)


MY LAB

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 E-SHOP Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την γραφιστική απεικόνιση και την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) (www.my-lab.gr) Adwords Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την δημιουργία και την παρακολούθηση της διαφημιστικής εκστρατείας Google Adwords […]


DQS HELLAS LTD

Εξωστρέφεια ΙΙ Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα ΙI (εγκεκριμένο, Π/Υ 70.000 €)


NOBEL INTERNATIONAL

ISO 9001 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για τα έτη 2013-2014 Εξωστρέφεια ΙΙ Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα ΙI


DD Jewellery – Εργαστήρι αργυροχρυσοχοΐας

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 14001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2005 Μεταποίηση Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση Μεταποίηση στις νέες συνθήκες (εγκεκριμένο, Π/Υ 130.000 €) […]