Νέα Καινοτομική


ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕ

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης της Πληροφορίας κατά το Πρότυπο ISO 27001:2013 Νέα Καινοτομική Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση  ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (εγκεκριμένο, Π/Υ 90.000 […]