Διαφήμιση – Επικοινωνία


Greeks Can!

Adwords Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την δημιουργία και την παρακολούθηση της διαφημιστικής εκστρατείας Google Adwords Social Media Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την δημιουργία και την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής προβολής της εταιρείας στα Social Media Live Streaming Η εταιρεία μας ανέλαβε την ηλεκτρονική απευθείας μετάδοση (live streaming) μέσω Youtube των εκδηλώσεων της […]


STATUS SA

ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης της Πληροφορίας κατά το Πρότυπο ISO 27001:2005


GREENMIND

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008


TRIBE ADVERTISING

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 ΕΛΟΤ 1435 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα […]


GREY ADVERTISING

Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 “Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για πάροχους” , για το έτος 2013


MAGNET

ISO 9001 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 ΕΛΟΤ 1435 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους”


MINDSHARE

ISO 9001 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 ΕΛΟΤ 1435 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους” ISO 14001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον […]


SPOT – THOMPSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΛΟΤ 1435 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 “Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους” για το έτος 2012-2013