Ενέργεια – ΑΠΕ


ERGOPLANT ENERGETIC

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 14001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004 ΕΛΟΤ 1801 (OHSAS) Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας […]


ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΕΠΕ

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 14001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2005


NOBEL INTERNATIONAL

ISO 9001 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για τα έτη 2013-2014 Εξωστρέφεια ΙΙ Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα ΙI


MICROSUN

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε την Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008. Παράλληλα ανάπτυξη του εμπορικού δικτύου της εταιρείας καθώς και του δικτύου franshise