Μεταποίηση


PESMATECH

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008


TRYGONS SA

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008  


ALFAPACK SA

Website Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την γραφιστική απεικόνιση και λειτουργία της ηλεκτρονικής σελίδας (www.alfapack.gr)


BRIGHT

Επικαιροποίηση Τεχνικών Φακέλων των προϊόντων της Εταιρείας Σήμανση CE Υποστήριξη στην πιστοποίηση των νέων προϊόντων της εταιρείας (CE) ISO 9001 Επικαιροποίηση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2008 για την συμμόρφωση με τις ανάγκες της πιστοποίησης των προϊόντων ISO 17025 Υποστήριξη της εταιρείας σε θέματα δοκιμών εντός του εργοστασίου, ανάπτυξη διαδικασιών σύμφωνα […]