Χρηματοοικονομικά – Τράπεζες


ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης της Πληροφορίας κατά το Πρότυπο ISO 27001:2005