ΕΛΟΤ 1435


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΙΤΗ ΑΕ

Η εταιρεία μας ανέλαβε την Αναδιοργάνωση των Δομών και Διαδικασιών της εταιρείας ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ΕΛΟΤ 1435 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη  Συστήματος κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για πάροχους”


TRIBE ADVERTISING

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 ΕΛΟΤ 1435 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα […]


MAGNET

ISO 9001 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 ΕΛΟΤ 1435 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους”


MINDSHARE

ISO 9001 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 ΕΛΟΤ 1435 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους” ISO 14001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον […]