ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τεχνοοικονομικές Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και την πρόσβασή σε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία, σύνταξη και την υποβολή Μελετών Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για νέες και για υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, με γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης και σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες και τις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε επιχείρησης, αναλαμβάνουμε:

  • Καταγραφή και κατανόηση των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησής σας.
  • Έλεγχος επιλεξιμότητας βάσει της εκάστοτε πρόσκλησης (ευρωπαϊκού ή εθνικού συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος), προ‐αξιολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης και βελτιστοποίηση του προς υποβολή αιτήματος ένταξης.
  • Σύνταξη και υποβολή του βέλτιστου επιχειρηματικού σχεδίου, με σκοπό την εκταμίευση του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης.

Περισσότερα σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, μπορείτε να δείτε στο site που έχουμε δημιουργήσει αποκλειστικά για εσάς:

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συνεργαστούμε    espa_banner