ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μαζί βρίσκουμε τη λύση για την πιστοποίηση της επιχείρησής σας

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία μετάβασης του Συστήματος Διαχείρισης σας στις νέες εκδόσεις των προτύπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οργανισμού ISO, αναβαθμίζοντας το υπάρχον και δημιουργώντας ένα νέο Σύστημα Διαχείρισης ειδικά φτιαγμένο στις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συνεργαστούμε    espa_banner