ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μαζί βρίσκουμε τη λύση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

BUSINESS & MARKETING PLAN

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

BUSINESS & MARKETING PLAN

BUSINESS PLAN

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Business Plan για Οργανισμούς όλων των κλάδων δραστηριότητας αλλά και μεγέθους. Το ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό μας μετατρέπεται σε εργαλείο για την επιχείρησή σας εξειδικεύοντας τη γνώση τους και την εμπειρία τους στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

MARKETING PLAN

Ένα καλό marketing plan βοηθά την επιχείρηση και τον επιχειρηματία να διαγνώσει σωστά τους πελάτες και τον ανταγωνισμό και να αναπτύξει μια στρατηγική ούτως ώστε να ξεχωρίσει.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, που αφορούν στη συνεχή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και στην καθοδήγηση της επιχείρησής σας, για την ένταξή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και την πρόσβασή σε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία, σύνταξη και την υποβολή Μελετών Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για νέες και για υφιστάμενες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η τεχνογνωσία και η μακρόχρονη εμπειρία των συνεργατών μας, συνιστούν πολύτιμο σύμμαχο της επιχείρησής σας κατά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων προόδου του έργου, με την προετοιμασία των δικαιολογητικών ελέγχου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την υποβολή τεχνικών εκθέσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι την τελική αποπληρωμή της επένδυσής σας.

espa_banner