ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

meta-logo-04

ΕΛΟΤ 1429

Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Διαχειριστικού Συστήματος, σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – Απαιτήσεις)