Θέσεις Εργασίας


Η εταιρεία Define Solutions Ltd, μια γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία συμβούλων, ζητάει λόγω επέκτασης δραστηριοτήτων:

Στέλεχος για την κάλυψη θέσεων Information Security Consultants

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα :

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση στο πεδίο Studies in Computer Science,
  Information Systems, Information Security ή σε συναφές αντικείμενο
 • Απαραίτητη η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο ανωτέρω αντικείμενο
 • Επαγγελματική Πιστοποίηση (π.χ. CISA, CISSP, CISM, CRISC ή αντίστοιχο) θα θεωρηθεί
  ιδιαίτερα σημαντικό επιπρόσθετο στοιχείο
 • Απαραίτητη ελάχιστη εμπειρία 3-5 έτη σε Μελέτες Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO
  27001) ή/ και σε θέματα Security Gap Analysis, Vulnerability Assessment, Penetration
  Testing, Risk Management
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ (MS Office)
 • Κάτοχος ΙΧ
 • Δυνατότητα ταξιδίων
 • Ηλικία 28-38 ετών
Στέλεχος για την κάλυψη θέσεων του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα :

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Οικονομικών / Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Απαραίτητη ελάχιστη εμπειρία 1 έως 3 έτη στην υλοποίηση & παρακολούθηση Αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ (MS Office)
 • Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος
Στέλεχος για την κάλυψη θέσεων του Τμήματος Διαχειριστικών Συστημάτων και Πιστοποιήσεων

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα :

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση ειδικότητας μηχανικού
 • Απαραίτητη ελάχιστη εμπειρία 3-5 έτη σε Μελέτες Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO) και Θέματα Οργάνωσης
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ (MS Office)
 • Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Κάτοχος ΙΧ
 • Δυνατότητα ταξιδίων
 • Ηλικία 28-35 ετών

Όλα τα στελέχη πρέπει να διαθέτουν:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό πίεση
 • Ισχυρή προσωπικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης πελατολογίου
 • Επιθυμία εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Η εταιρεία διαθέτει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και δυνατότητες ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο . Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.

defineteamwork