Κατοχύρωση Domain Name


Είναι δεδομένο ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας εταιρείας είναι η ηλεκτρονική της παρουσία. Είτε πρόκειται για ιστοσελίδα (website) είτε για ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), παίζει μεγάλο ρόλο το όνομα (domain name) που θα επιλέξετε για να φιλοξενήσετε σε αυτό την σελίδα σας.

Τα κυριότερα σημεία που θα πρέπει να προσέξετε για την καλύτερη επιλογή του domain name είναι τα εξής:

  1. Περιεκτικό και σχετικό με την εταιρεία domain name – η σελίδα είναι η ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας και θα πρέπει να την αντιπροσωπεύει. Για τον λόγο αυτό η επιλογή του ίδιου του ονόματος της εταιρείας ή κάτι σχετικό με τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται θεωρείται από τις καταλληλότερες επιλογές.
  2. Εύκολο domain name – μελέτες έχουν δείξει ότι όσο το δυνατόν πιο εύκολο στην απομνημόνευση και την πληκτρολόγηση είναι ένα domain name, βοηθάει στην διάδοση του λεκτικά αλλά και εκείνοι που θα το αναζητήσουν θα θυμούνται πως ακριβώς γράφεται.
  3. Μήκος domain name – φυσικά ένα μικρού μήκους domain name είναι και πιο εύκολο στην απομνημόνευση αλλά και δεν “κουράζει” η πληκτρολόγηση του.
define_domain_names2

Η Define Solutions Ltd. μπορεί να αναλάβει για εσάς χωρίς να απασχοληθείτε με τις σχετικές διαδικασίες :

  1. την κατοχύρωση του καταλληλότερου ονόματος για την ιστοσελίδα ή το e-shop σας,
  2. την επιλογή οποιασδήποτε κατάληξης του domain name που θα επιλέξετε (εφ’οσον αυτή δεν είναι κατοχυρωμένη από κάποιον άλλο) όπως .gr, .com, .org, .eu και πολλών άλλων,
  3. την ανανέωση του όταν χρειαστεί ώστε να μην ανησυχείτε αν θα σταματήσει η λειτουργία του

Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.