Οργανόγραμμα


Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΟΜΗ

Η Define Solutions Ltd διαθέτει τους εξής πυλώνες:

  1. Συμβουλευτικών Υπηρεσιών,
  2. Εφαρμογών Πληροφορικής,
  3. Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
  4. Πιστοποιήσεων

Η εταιρεία αναπτύσσει επιλεγμένες στρατηγικές συνεργασίες και εμπλουτίζει συνεχώς το δυναμικό της με στελέχη υψηλού επιστημονικού επιπέδου καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι συμμετέχουν σε εξειδικευμένα projects.

define_organogramma1