Παρουσίαση


Η εταιρεία Define Solutions Ltd είναι μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με κύριους πυλώνες δραστηριότητας την  οργάνωση & την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και την είσοδο τους στην ψηφιακή τεχνολογία. Η δημιουργία της είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μιας ομάδας εξειδικευμένων στελεχών με πολύχρονη σταδιοδρομία στο χώρο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, των εφαρμογών πληροφορικής και της ανάπτυξης & οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο λόγος ίδρυσής της είναι η  ανάγκη για ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα μοντελοποιεί τις διαδικασίες λειτουργίας αυτών και θα δημιουργεί καλύτερες δομές και εικόνα των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες τους, έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα εμποδίζει τη ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης και να την καθοδηγήσουμε με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην επίτευξη των στόχων της.

aksies

To 2009 η Define Solutions Ltd θέλοντας να εξυπηρετεί τους πελάτες της με συστηματικές και τυποποιημένες διαδικασίες πιστοποίησε τη δραστηριόρητα της  με  το  πρότυπο ISO 9001, ενώ το 2012 παραμένοντας πιστή στην   ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της και θέλοντας να εξασφαλίσει την αξιοπιστία σε θέματα ασφάλειας διαχείρισης πληροφοριών πιστοποιήθηκε με το ISO 27001. Η εταιρεία ακολουθώντας τις αρχές της περιβαλλοντικής ευθύνης πιστοποίησε τη δραστηριότητα της με το Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 14001. Το 2010, η εταιρεία εντάχθηκε στο Microsoft Association Partnership Program, ως Microsoft Partner για τον σχεδιασμό και την  ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

Σημαντικός σταθμός στην ανάπτυξη της λειτουργίας της εταιρείας αλλά και των δομών των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταποίηση στις νέες συνθήκες (του ΕΠΑΝ II). Το επενδυτικό σχέδιο ήταν ύψους 100.000€ και αφορούσε τον εκσυγχρονισμό των δομών και υποδομών, την ανάπτυξη λογισμικών εργαλείων, πλατφόρμα sms και πλατφόρμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και ολοκληρώθηκε το 2014.

Το 2014, η εταιρεία μετεγκαταστάθηκε σε νέο χώρο, με καλύτερες κτιριακές υποδομές (και για ΑΜΕΑ), βελτιστοποιώντας το περιβάλλον εργασίας και τις απαιτήσεις για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών και την προστασία του περιβάλλοντος.

To 2015, ολοκλήρωσε επενδυτικό σχέδιο για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Εξωστρέφεια ΙΙ, (του ΕΠΑΝ II) δημιουργώντας παράλληλα ψηφιοποιημένα προϊόντα. Από το 2016 αποτελεί συνδεδεμένο μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Management (ΣΕΣΜΑ).