Πιστοποίηση ISO 14001:2015 – Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


To ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης για την περιβαλλοντική διαχείριση και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε Οργανισμό, ανεξαρτήτως τύπου ή αντικειμένου και μεγέθους.

Σκοπός του ISO 14001 είναι:

 • Η εναρμόνιση των λειτουργιών του Οργανισμού με τους κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία
 • Η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 • Η συνεχής βελτίωση του οργανισμού
 • Επίτευξή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η επιτυχής εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως το ISO 14001, αποφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη για τον κάθε Οργανισμό:

 • Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης
 • Βελτιωμένη φήμη της εταιρείας
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Αύξηση εμπιστοσύνης προς ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και άμεση προσαρμογή διορθωτικών ενεργειών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε ορθές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης

Επιπλέον η νέα αναβαθμισμένη έκδοση ISO 14001:2015 προσφέρει επιπρόσθετη αξία με:

 • Την διαχείριση κινδύνου στις διαδικασίες με περιβαλλοντικές πτυχές
 • Την αυξημένη ελευθερία στην τεκμηρίωση πληροφοριών
 • Μεγαλύτερη έμφαση στην ηγεσία
 • Την συνεκτίμηση του κύκλου ζωής προϊόντος με τις περιβαλλοντικές διεργασίες
 • Την περιβαλλοντική διαχείριση σε συνάρτηση με τον στρατηγικό σχεδιασμό

Η Define Solutions ενθαρρύνει τους πελάτες της να ξεκινήσουν την διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο το συντομότερο δυνατό, ώστε να έχουν χρόνο να ολοκληρώσουν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, πριν από τις προθεσμίες που έχουν ήδη καθοριστεί με επίσημη ανακοίνωση του ISO.

Εάν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.