Πιστοποίηση ISO 22301:2012 – Ανάπτυξη Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας


Το πρότυπο ISO 22301 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity Management – BCM). Ο όρος Business Continuity περιγράφει την ικανότητα ενός οργανισμού να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων του σε αποδεκτά και προσυμφωνημένα επίπεδα ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδηλωθεί κάποιο περιστατικό. Το πρότυπο ISO 22301 περιγράφει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, υλοποίηση, μέτρηση, βελτίωση και έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας.

Το πρότυπο ISO 22301 είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί ο οργανισμός κατά την διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενομένων συνθηκών. Οι οργανισμοί που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ-BCM), προστατεύουν το προσωπικό τους, διατηρούν τη φήμη τους και διασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους έτσι ώστε να παράγουν, να εμπορεύονται ή/και να παρέχουν υπηρεσίες.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας βάσει του ISO 22301 είναι:

  • Βελτιώνει με προληπτικό τρόπο την ευελιξία ενός οργανισμού ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει τους βασικούς στόχους σε περίπτωση διακοπών λειτουργίας.
  • Παρέχει μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδο επαναφοράς της ικανότητας ενός οργανισμού να δίνει βασικά προϊόντα ή/ και υπηρεσίες στο συμφωνημένο επίπεδο και χρόνο με δεδομένη κάποια διακοπή λειτουργίας.
  • Διευκολύνει την προστασία και την βελτίωση του ονόματος και της φήμης του οργανισμού.
  • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το άνοιγμα νέων αγορών.
  • Αναδεικνύει ότι η σχετική νομοθεσία και οι τυποποιητικοί κανονισμοί εφαρμόζονται.
  • Δίνει την ευκαιρία μείωσης κόστους από εσωτερικούς ή/ και εξωτερικούς ελέγχους BCM και πιθανόν τα μείωση το ύψος των ασφαλίστρων για την περίπτωση διακοπών λειτουργίας.

Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.