Πιστοποίηση ISO 45001:2018 – Ανάπτυξη Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία


Το ISO 45001:2018 είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς – ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα – να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι μεταξύ άλλων:

  • Εναρμόνιση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Επικείμενες μειώσεις σε ασφαλιστικές διεκδικήσεις και μειωμένα ασφάλιστρα.
  • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εντοπισμός, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων) με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
  • Μείωση των ατυχημάτων και χαμένων ανθρωποωρών.
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και στο προσωπικό της.
  • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
  • Αναγνώριση της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο και βελτίωση της εικόνας της.
  • Συσχέτιση με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.
  • Χρήση των πιστοποιητικών ως εργαλείο marketing.

Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.