Προγράμματα ΕΣΠΑ


Το τμήμα επιδοτήσεων και ιδιωτικών επενδύσεων της Define Solutions συστηματοποίησε τις σχετικές με τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα υπηρεσίες και με δεδομένη την πείρα και την ικανότητα των στελεχών της παρουσιάζει ως εξής:

1. Διαρκής έλεγχος της δυνατότητας επιδότησης της επιχείρησης για ενα έτος

Επικοινωνώντας μαζί μας εξασφαλίζετε την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωσή σας για τα επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα, και το αν προεπιλέγεται η επιχείρησή σας σε κάποιο από αυτά, ώστε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Έχοντας τα στοιχεία σας, τα διασταυρώνουμε με τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων που εξαγγέλονται και σας ειδοποιούμε προσωπικά μέσω e-mail και τηλεφωνήματος, όταν κάποιο ταιριάζει στην επιχείρησή σας και στην επένδυση που σκοπεύετε να κάνετε. Παράλληλα αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συντάξουμε την πρότασή σας κατά προτεραιότητα, αν αποφασίσετε να την αναθέσετε σε εμάς.

2. Σύνταξη και υποβολή του φακέλου

  • Προσωπικές επαφές με τον πελάτη για την ανάπτυξη της πρότασης
  • Ορισμός και δέσμευση τήρησης χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνταξης
  • Παροχή συμβουλών και υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας σύνταξης
  • Ενημέρωση για την πρόοδο της σύνταξης της πρότασης
  • Την σύνταξη της πρότασης προς επιδότηση
  • Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς των προγραμμάτων – Παρακολούθηση τροποποιήσεων
  • Υποβολή του φακέλου για λογαριασμό του πελάτη

3. Παρακολούθηση υλοποίησης έργου μέχρι και την σύνταξη τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης

4. Eίσπραξη της επιδότησης

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την βέλτιστη καθοδήγηση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας.