ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Συμβουλευτική καθοδήγηση για ένταξη σε επιδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, που αφορούν στη συνεχή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και στην καθοδήγηση της επιχείρησής σας, για την ένταξή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα, η κάθε επιχείρηση ενημερώνεται για τα χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί, προκειμένου να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες λειτουργικές, χρηματοοικονομικές ή επενδυτικές ανάγκες, αφού εξεταστεί το περιβάλλον της και τα χαρακτηριστικά της (δραστηριότητα, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά μεγέθη, κ.α.).

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης του περιβάλλοντος και της υφιστάμενης κατάστασης, σας καθοδηγούμε, με σκοπό το προφίλ της επιχείρησής σας να διαμορφωθεί με μεθοδικό τρόπο, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες ένταξης της στα επιδοτούμενα προγράμματα.

Περισσότερα σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, μπορείτε να δείτε στο site που έχουμε δημιουργήσει αποκλειστικά για εσάς:

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συνεργαστούμε    espa_banner