ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ GDPR

Πλήρης συμμόρφωση με τον GDPR
δημιουργώντας τον κατάλληλο μηχανισμό για εσάς

Εξασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση του Οργανισμού σας με τον GDPR μέσω του μηχανισμού που αναπτύσσουμε, ακολουθώντας τα 4 βήματα:

  1. Discover: Αναλύεται ο Οργανισμός και οι απαιτήσεις του Κανονισμού από αυτόν, αναγνωρίζονται & χαρτογραφούνται τα προσωπικά δεδομένα
  2. Manage: Εκπονείται η Εκτίμηση Αντικτύπου Προσωπικών Δεδομένων και αναπτύσσονται οι απαραίτητες διαδικασίες & πολιτικές ασφάλειας
  3. Protect: Ευαισθητοποιείται το προσωπικό, εφαρμόζονται οι διαδικασίες & πολιτικές
  4. Report: Αξιολογείται η επιτυχής εφαρμογή των διαδικασιών & πολιτικών, σύνταξη αναφοράς

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συνεργαστούμε    espa_banner