ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μαζί βρίσκουμε τη λύση για την πιστοποίηση της επιχείρησής σας

Αναλαμβάνουμε τον Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και την Εφαρμογή ενός Διαχειριστικού Συστήματος, ακολουθώντας τα 4 βήματα:

Plan: Σχεδιάζεται το όλο Σύστημα, καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι οργανωτικές μονάδες, αναλύονται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και επιλέγονται τα απαραίτητα σημεία ελέγχου.

Do: Συντελείται η εφαρμογή του Συστήματος και των ελέγχων λειτουργίας.

Check: Αντικειμενική αξιολόγηση του Συστήματος, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Act: Όπου χρειάζονται, γίνονται αλλαγές ώστε να βελτιστοποιηθεί το σύστημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συνεργαστούμε    espa_banner