ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – AUDIT

Μαζί βρίσκουμε τη λύση για την πιστοποίηση της επιχείρησής σας

Η ομάδα μας έχει τη δυνατότητα να ελέγξει, να πιστοποιήσει και να επιβεβαιώσει την επιτυχή εφαρμογή του Διαχειριστικού Συστήματος του Οργανισμού σας.

Χρησιμοποιούμε δομημένα ερωτηματολόγια, πλήρως εξατομικευμένα για τον Οργανισμό σας και διενεργούμε επιτόπια επιθεώρηση (Audit) στις εγκαταστάσεις σας.

Ελέγχουμε την πληρότητα της τεκμηρίωσης του Συστήματος και δημιουργούμε μια πλήρη έκθεση αποκλίσεων (Gap Analysis).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συνεργαστούμε    espa_banner