Ιατρικές Υπηρεσίες – Προϊόντα


HEALTHNET AE

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης της Πληροφορίας κατά το Πρότυπο ISO 27001:2013  


BTS MEDICAL

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008


NARIMA IKE

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και κάλυψη προδιαγραφών της Υ.Α. Δ Υ 8 δ / Γ.Π. οικ./1348:2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων”


Savia

Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και κάλυψη προδιαγραφών της Υ.Α. Δ Υ 8 δ / Γ.Π. οικ./1348:2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων”


Anamedis ΑΕ

  Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και κάλυψη προδιαγραφών της Υ.Α. Δ Υ 8 δ / Γ.Π. οικ./1348:2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων”


ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ

ISO 9001 – ΔΥ8 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και κάλυψη προδιαγραφών της Υ.Α. Δ Υ 8 δ / Γ.Π. οικ./1348:2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων”


Κέντρο Αποκατάστασης Ανάπτυξη

ISO 9001
Το Κέντρο Αποκατάστασης Ενηλίκων και Παίδων “Ανάπτυξη” εμπιστεύτηκε την εταιρεία μας για τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008


VKG ΑΕ

Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και κάλυψη προδιαγραφών της Υ.Α. Δ Υ 8 δ / Γ.Π. οικ./1348:2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων”


APC SA

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ΔΥ8 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 και κάλυψη προδιαγραφών της Υ.Α. Δ Υ 8 δ / Γ.Π. οικ./1348:2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) “Αρχές και κατευθυντήριες […]


Παντελής Βάλβης – Πλαστικός χειρούργος

Website Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την γραφιστική απεικόνιση και την λειτουργία της ηλεκτρονικής σελίδας  (www.viphairclinic.gr) Website Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την γραφιστική απεικόνιση και την λειτουργία της ηλεκτρονικής σελίδας  (www.vipaestheticlinic.gr) Adwords Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, την δημιουργία και την παρακολούθηση της διαφημιστικής εκστρατείας Google Adwords