Πληροφορική


SOFTOMOTIVE

ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας της Πληροφορίας κατά το Πρότυπο ISO 27001:2013


M-STAT

  ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε την Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το Πρότυπο ISO 27001:2013 ISO 9001 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008.


RDC

Εξωστρέφεια ΙΙ Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση Εξωστρέφεια & Ανταγωνιστικότητα ΙI (εγκεκριμένο, Π/Υ 90.000 €) ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης της Πληροφορίας κατά […]


MICRO’S LEADER S.A.

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης της Πληροφορίας κατά το Πρότυπο ISO 27001:2013


ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕ

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης της Πληροφορίας κατά το Πρότυπο ISO 27001:2013 Νέα Καινοτομική Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση  ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (εγκεκριμένο, Π/Υ 90.000 […]