Υπηρεσίες


LIVING PROSPECTS LTD

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ISO 14001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015


I.E.N. SA

ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε την Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το Πρότυπο ISO 27001:2013 ISO 9001 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015


MEGA BROKERS SA

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015


EUROLAUNDRY

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 14001 Η εταιρεία μας ανέλαβε Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2004 Β’ ΕΣΠΑ Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για τη δράση  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ […]


M-STAT

  ISO 27001 Η εταιρεία μας ανέλαβε την Αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το Πρότυπο ISO 27001:2013 ISO 9001 Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008.


Clean 4 U

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 14001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2005